Home วิสัยทัศน์ 23. ความรู้ไม่ใช่อยู่เฉพาะในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย แต่อยู่ทั่วทุกแห่งที่ไป ทุกคนที่เราพบ ขึ้นอยู่ที่เราจะยอมรับ นำมาคิด และเก็บได้มากน้อยแค่ไหน